Hoofblad  Storie van Roelf & Sarie du Preez  Storie van Koos & Annie v d Walt 
 Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp  Storie van Koos & Alie J van Rensburg
 Storie van Jan & Martie Coetzee  Story of Owen & Annie Martin  Story of John & Sannah Montgomery

 Die Storie van Jan en Martie Coetzee en hul Voorgeslagte

 A M (Anna) en J J (Jay) Martin

 Wenke:

Die statuskolom dui 'n skatting aan van die mate waarin gevorder is met die voltooiing van die hoofstuk.

Wanneer geklik is op die verwysing na 'n pdf-hoofstuk en die hoofstuk in AdobeAcrobat gelees is, kan teruggekeer word na InternetExplorer deur links bo in die beheerpaneel die pyltjie wat links wys (back) te klik.

 Status en Koppeling
 Hoofstuk

 Opskrif van Hoofstuk of Item

  Status (%Voltooi)
Diagram

Diagram van die voorouers van Jan en Martie Coetzee:

Enkelbladsy oorsig.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Webbladsy

Coetzee diagram

  Status (%Voltooi)

Omslae 

  Buiteblaaie en voorblaaie

Die dokument sluit die volgende in: Die voorste buiteblad, die voorste binneblad, die bladsy met die gegewens vir verwysings na die publikasie, ISBN nommers en bepalings oor kopiereg en die agterste buiteblad.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

 Status (Voltooi)

 Vooraf

 Aanknopingspunte

Inhoud, bedankings, inleiding, simbole, afkortings en verwysings

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 1

 Oorsig oor Jan en Martie se voorouers in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk bevat 'n oorsig van die Coetzee- en Joubert-gesinne wat in die storie voorkom. Die ouers en hul kinders word verstrek en 'n kort oorsig word oor elke gesin gegee.

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 2

 Stamouers in Jan en Martie se voorgeslagte

As Suid-Afrikaanse stamouers word diegene geneem wat die eerste geslag was wat kinders in Suid-Afrika gehad het, of met kinders in die Kaap aangekom het. In hierdie hoofstuk word 'n lys van Jan en Martie se voorouers verstrek.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 3

 Brokkies oor Jan en Martie se stamouers

In hierdie hoofstuk word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 4

 
Dirk Coetzee (1655 - 1725)

Dirk Couché (Coetzee) is gebore in 1655 in Kampen, Nederland. Hy en sy vrou, Sara van der Schülp, gebore in 1654 in Amsterdam, arriveer vanaf Texel in 1679 aan die Kaap aan boord die skip "Asia". Dirk en Sara het tien kinders gehad. Hulle vestig hulle in Papendorp. In 1682 ontvang Dirk die plaas "Coetzenburg" wat vandag Stellenbosch Universiteit se sportgronde huisves. Die kleinhoewe "Assegai Bosch" en die plaas "Uiterwÿk" word ook aan hom toegeken. Hy word verkies tot ouderling en word in 1706 benoem as kaptein van Stellenbosch Infanterie. Hy dien ook as Heemraad van Stellenbosch en as politieke Kommissaris. Dirk is in 1725 oorlede en Sara in 1728.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 5

 Johannes Hendrik Coetzee (1688 - 1755)

Johannes Coetzee is gebore in 1688 en gedoop in Stellenbosch. Hy is vernoem na sy oupa aan vaderskant se broer, Jan Couché. Hy trou in 1713 in Stellenbosch met Anna Elizabeth Paal (Pal), gebore c. 1693 (moontlik) en die dogter van Helmer Pal en Anna Jacoba van Norden. Jan en Anna het dertien kinders gehad. Jan is in 1755 oorlede te Bonte Heuvel, by Elandsbaai, in die ouderdom van 68 jaar. Anna sterf gedurende of na 1755.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 6

 Johannes Jacobus Coetzee (1727 - c. 1806)

Johannes Coetzee is in 1727 gebore en gedoop in Drakenstein. Hy trou in 1749 in Kaapstad met Johanna Margaretha Cloete, gebore 1733 en gedoop in Kaapstad. Sy was die dogter van Gerrit Cloete en Huibrecht Slabbert. Johannes was 'n burger te Stellenbosch. Johannes en Johanna het twaalf kinders gehad. Johanna sterf gedurende of na 1778. Johannes is c. 1806 oorlede op die plaas "Tafelberg", Agter-Rhenosterberg, in die ouderdom van 68 jaar.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 7

 Dirk Jacobus Coetzee (1775 - 1857)

Dirk Coetzee is gebore in 1775 en gedoop op Hopetown. Hy trou in 1796 met Susanna Francina Kruger, gebore in 1779. Hulle het nege kinders gehad. Susanna sterf voor 21 Julie 1819. Na haar dood trou Dirk met Johanna Francina Pretorius, by wie hy een kind gehad het. In 1821 trou hy met Anna Cornelia du Plessis, gebore in 1806. Hulle het drie kinders gehad. Sy is in 1841 oorlede. Daarna trou hy in 1842 met Susanna Catharina Steenberg (Steynberg). Dirk het altesaam dertien kinders gehad. Hy was 'n burger te Graaff-Reinet. Hy woon later op "Vaalbank", Venterstad, waar hy in 1857 oorlede is in die ouderdom van 81 jaar.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 8

 Nicolaas Stephanus Coetzee (1814 - 1897)

Niklaas Coetzee is gebore 1814 en gedoop op Graaff-Reinet. Hy trou in 1832 op Cradock met Anna Catharina du Plessis, gebore in 1814 en gedoop te Graaff-Reinet. Hulle het tien kinders gehad. Anna is in 1868 oorlede, waarna Niklaas in 1869 trou met Hendrina Francina Barendina du Plessis. Sy is gebore in 1852. Hulle het sewe kinders gehad. Niklaas het altesaam 17 kinders gehad. Hy het op "Dwarshoek" en "Balkfontein", Burgersdorp Distrik, geboer; vandaar die bynaam "Niklaas Balkfontein". Hendrina is gedurende of na 1883 oorlede en Niklaas in 1897.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 9

 Johannes Petrus Coetzee (1835- 1925)

Jan Coetzee is gebore in 1835. Hy trou voor Augustus 1856 met Margaretha Jacoba Kruger, gebore 1838 en gedoop op Colesberg. Hulle het agt kinders gehad. Jan het op die plase "Schilderkrans" en "Tweefontein", Burgersdorp Distrik geboer en ook op "Koppiesfontein", Venterstad Distrik; vandaar die bynaam "Jan Koppiesfontein". Margaretha is in Junie 1876 oorlede. Na haar dood trou Jan in November 1876 met Francina Margaretha Pretorius. Hulle het agt kinders gehad. Jan het altesaam 16 kinders gehad. Francina se sterfdatum is onbekend. Jan is in 1925 in Fordsburg, Johannesburg oorlede in die ouderdom van 90 jaar.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 10

 Nicolaas Stephanus Coetzee (1857 - 1944)

Niklaas Coetzee is gebore in 1857 en in 1875 getroud met Hester Susanna Lasija Kruger, gebore in 1859. Hulle het vyf kinders gehad. Niklaas het op een van die dele van die plaas "Bulhoek", Bethulie Distrik, geboer; vandaar die bynaam "Niklaas Bulhoek". Later het hy op die plaas "Kromdraai" in die Bethulie Distrik geboer. Hy en sy twee seuns was Kaapse rebelle tydens die Anglo-Boereoorlog, gevolglik is hul grond na die oorlog gekonfiskeer deur die Engelse. Hulle moes toe grond huur en weer van vooraf begin. Hulle huur eers grond in Reddersburg Distrik en later in Bloemhof Distrik. Sannie is in 1918 oorlede op "Groenpan", Bloemhof Distrik en Niklaas in 1944 op "Goedehoop", Christiana Distrik.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 11

 Pierre Joubert (1664 - c. 1732)

Pierre Joubert is gebore c. 1665 in La Motte-d'Aiques, Provence, Frankryk. Hy kom in 1688 aan boord die seilskip "China" vanaf Rotterdam, Nederland in die Kaap aan as een van 'n groep van 34 Franse vlugtelinge. Pierre het kort voor hul vertrek uit Rotterdam, op 1 Februarie 1688, getrou met Susanne Reyne, gebore in 1667 in La Roque d'Antheron, Provence, Frankryk en oorlede tydens die bootvaart. Daarna trou hy ter see op die skip "China" met Isabeau Richarde, gebore in 1667 op St. Martin-de-la-Brasque, Frankryk. Pierre en Susanne het elf kinders gehad. Omdat hy en Susanne ongeletterd was, het Pierre verskeie onderwysers in diens geneem om aan sy kinders die beste opvoeding beskikbaar te gee. Pierre was 'n vooruitstrewende boer en het veertien eiendomme besit met sy dood in 1732 te, Franschhoek. Susanne is in 1740 in Franschhoek oorlede.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 12

 Gideon Joubert (1702 - c. 1738)

Gideon Joubert is gebore in 1704 op Stellenbosch. Hy trou in 1725 met Margaretha (Marguerite) de Villiers op Stellenbosch. Sy is gebore in 1705 en gedoop te Drakenstein (Paarl). Hulle het ses kinders gehad. Hy boer op "Bartholomeusklip" wat aan sy pa behoort het. Kort na sy huwelik in 1725, koop hy die plaas "Olifantskop", Wagenmakersvallei (Wellington), maar verkoop dit toe hy die plase "Kruishof" en "Standvastigheid" erf na sy pa se dood. Hy word in 1727 voorgestel as diaken vir Drakenstein-gemeente. Gideon sterf in 1739 in Drakenstein in die jeugdige ouderdom van 35 jaar. Margaretha was 71 jaar oud met haar dood in 1776.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 13

 Pieter Joubert (1726 - 1778)

Pieter Joubert is gebore in 1725 in Drakenstein (Paarl). Hy trou in 1746 met Martha du Toit in Drakenstein. Sy is gebore in 1729 en gedoop te Drakenstein. Hulle het dertien kinders gehad. Hy boer op "Lemietrivier", Drakenstein. Pieter het die pont oor die Breërivier in 1761 gekoop, maar probleme gehad met die invordering van pontgeld van verbruikers. Martha sterf in 1771 in Drakenstein in die ouderdom van 42 jaar. Na haar dood trou Pieter in 1772 te Drakenstein met Martha Rossouw, gebore c. 1745. Hulle het drie kinders gehad; Pieter het altesaam 16 kinders gehad. Hy is in 1776 in Drakenstein oorlede. Martha trou na sy dood in 1778 met Frederik Christoffel Truter. Haar sterfdatum is onbekend.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 14

 Petrus Jacobus Joubert (1756 - 1817)

Petrus Joubert is gebore in 1756 en gedoop in Drakenstein (Paarl). Hy trou in 1782 met Adriana Smit in Swartland (Malmesbury). Sy is gebore in 1756 en gedoop te Kaapstad. Hulle het sewe kinders gehad. Petrus was 'n swerwer; vanaf 1790 tot 1806 het hy op verskeie plase geboer en het hulle op agt plekke gewoon, naamlik op die plase "Misverstand" (Breërivier); "Baviaansberg" (Jacobsdal); "De Uitkomst" (Kleine Kasteel); en "Klein Rondeboschje" (Malmesbury). Verder ook in Drakenstein; in die wyk Klein-Roggeveld; in Tulbagh-omgewing; en laastens in 1806 op Graaff-Reinet. Petrus sterf c. 1817 op Graaff-Reinet. Adriana was 84 jaar oud met haar dood in 1840.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 15

 Gideon Daniël Joubert (1795 - 1858)

Gideon Joubert is gebore in 1795 op "Kleine Rondeboschje", Malmesbury en gedoop in Swartland (Malmesbury). Hy trou in 1815 op Graaff-Reinet met die 14-jarige Aletta Sophia Venter, gebore 1801 en gedoop op Graaff-Reinet. Hulle het tien kinders gehad. Gideon het op "Fonteintjie", "Vaalbank" en "Hebron", Colesberg Distrik, geboer. Hy word Veldkornet van wyk Nuwe Hantam in 1822 en was veldkommandant van 1824 tot 1854. Hy was lid van die verkose Kaapse Parlement van 1854 tot 1858. Tussen 1818 en 1853 het hy aan vier Kaffer-oorloë (die 5de tot 8ste) deelgeneem. Gideon sterf in 1858 op sy plaas, "Hebron". Aletta bly aan op die plaas en is agtien jaar later, in 1876, ook op "Hebron" oorlede.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 16

 Jan Johannes Joubert (1821 - 1901)

Jan Joubert is gebore in 1821 en gedoop op Graaff-Reinet. Hy trou in 1842 met Catharina Susanna van den Heever op Colesberg. Sy is gebore in 1825 op Burgersdorp en gedoop te Cradock. Hulle het sestien kinders gehad. Hy was 'n veeboer van "Essex" Smithfield ('n gedeelte van "Rietfontein"). Katriena sterf in 1890 op Bethulie. Jan trou in 1891 met Anna Susanna Naudé (weduwee van Louis Franklin), gebore in 1847 en gedoop op Richmond, KP. Sy is in 1893 oorlede in die ouderdom van 47 jaar te Smithfield. Jan trou in 1894 op Smithfield met Maria Catharina Engelbrecht (weduwee van Ernst Frederik Wepener), gebore c. 1846. Jan is in 1901 in die Bethulie Konsentrasiekamp oorlede in die ouderdom van 80 jaar.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 17

 Francois Nicolaas Joubert (1815 - 1889)

Frans Joubert is gebore in 1850 op "Zandfontein", Faurismith. Hy trou in 1871 op Koffiefontein met Martha Margaretha du Plessis, gebore 1855. Hulle het agt kinders gehad. Na hul huwelik woon hulle op "Katfontein", Bethulie en in 1877 op "Kalkoenkrans", Bethulie. Frans koop die plaas "Knopjes Fontein" in 1877. Hulle verhuis omstreeks 1878 na Bethulie, waar Frans elf erwe met sy dood besit het. Hy sterf in 1889 in die ouderdom van 39 jaar. In 1893 trou Martie met Cornelius Johannes Coetzer, gebore 1842 (wew. van Maria Magdalena Kruger), van die plaas "Stryfontein", Barkley-Oos. Hulle verhuis later na Bethulie. Hulle het een kind gehad. Corneels is in 1918 op Harrismith oorlede. Martie sterf in 1938 op Schweizer-Reneke. 

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

   18

 Jan en Martie Coetzee (geb. Joubert)

Johannes Coetzee is gebore in 1876. Hy trou in 1909 met Martha Margaretha Joubert, gebore in 1882 en gedoop te Bethulie. Sy het vir die plaaskinders onderwys gegee en saam met Ds. Willem Postma katkisasieklasse vir kinders van die Gereformeerde Kerk, Bethulie. Jan en Martie het ses kinders gehad. Jan het op die plaas "Kromdraai" in die Bethulie Distrik geboer. Hy en sy broer was Kaapse rebelle tydens die Anglo-Boereoorlog, gevolglik is hul grond na die oorlog gekonfiskeer deur die Engelse. Hulle moes toe grond huur en weer van vooraf begin. Hulle huur eers grond in Reddersburg Distrik en later in Bloemhof Distrik, voordat hulle elk 'n gedeelte van "Goedehoop", Christiana Distrik, aankoop. Jan sterf in 1932 op "Goedehoop", en Martie in 1967 op Klerksdorp.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae A: Handgeskrewe gesinsregister van Johannes Petrus en Martha Margaretha Coetzee (née Joubert).
Opgestel deur Martie Coetzee

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae B: Martha Margaretha Coetzee (née Joubert) se handgeskrewe dokument oor Jopie Fourie

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae C: Nicolaas Stephanus Coetzee se brief aan sy Coetzee-grootouers, Niklaas en Sannie Coetzee

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae D: Francois Nicolaas Joubert se handgeskrewe Dagboek, 1887-gedeelte.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae E: Handgeskrewe gesinsregister van Jan Johannes en Catharina Susanna Joubert (née van den Heever)
Opgestel deur Jan en versier deur Katrina Joubert

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae F: Foto-album

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

Item 

  Bronnelys

Argivale bronne; Digitale diskette; E-pos; Kaarte; Literatuur; Manuskripte; Navorsingsinligting; Onderhoude; Tydskrifte en Koerante; en Webwerwe.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Item
 Persone-indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

  Item
  Algemene Indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word