Hoofblad  Storie van Roelf & Sarie du Preez  Storie van Koos & Annie v d Walt 
 Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp  Storie van Koos & Alie J van Rensburg
 Storie van Jan & Martie Coetzee  Story of Owen & Annie Martin  Story of John & Sannah Montgomery

 Die Storie van Koos en Alie Janse van Rensburg en hul Voorgeslagte

 R J (Roelf) du Preez

 Wenke:

Die statuskolom dui 'n skatting aan van die mate waarin gevorder is met die voltooiing van die hoofstuk.

Wanneer geklik is op die verwysing na 'n pdf-hoofstuk en die hoofstuk in AdobeAcrobat gelees is, kan teruggekeer word na InternetExplorer deur links bo in die beheerpaneel die pyltjie wat links wys (back) te klik.

 Status en Koppeling
 Hoofstuk

 Opskrif van Hoofstuk of Item

  Status (%Voltooi)
Diagram Diagram van die voorouers van Koos en Alie Janse van Rensburg: Enkelbladsy oorsig.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Webbladsy

Van Rensburg diagram

  Status (%Voltooi)

Omslae 

  Buiteblaaie en voorblaaie

Die dokument sluit die volgende in: Die voorste buiteblad, die voorste binneblad, die bladsy met die gegewens vir verwysings na die publikasie, ISBN nommers en bepalings oor kopiereg en die agterste buiteblad.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

 Status (Voltooi)

 Vooraf

 Aanknopingspunte

Inhoud, bedankings, inleiding, simbole, afkortings en verwysings

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

02 Aanknopingspunte.pdf

 Status (%Voltooi)

 1

 Oorsig oor Koos en Alie se voorouers in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk bevat 'n oorsig van die Van Rensburg- en Benekegesinne wat in die storie voorkom. Die ouers en hul kinders word verstrek en 'n kort oorsig word oor elke gesin gegee.

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

 Status (%Voltooi)

 2

 Stamouers in Koos en Alie se voorgeslagte

As Suid-Afrikaanse stamouers word diegene geneem wat die eerste geslag was wat in Suid-Afrika kinders gehad het of met kinders in die Kaap aangekom het.  In hierdie hoofstuk word 'n lys van Koos en Alie se stamouers verstrek.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 3

 Brokkies oor Koos en Alie se stamouers

In hierdie hoofstuk word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 4
 
Claas Jansz van Rensburg (1661 - c. 1728)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 5
 Johannes Janse van Rensburg (c. 1709 - c. 1775)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 6
 Jacobus Janse van Rensburg (c. 1733 - 1803)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 7
 Nicolaas Janse van Rensburg (c. 1763 - 1831)

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 8
 Jacobus Hendricus Janse van Rensburg (1788 - 1849)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 9
 Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg (1821 - 1893)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 10

 Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg (1847 - 1911)

Jacobus Janse van Rensburg (Oupa Helpman) is gebore in 1847 en is oorlede toe hy 64 jaar oud was in 1911. Hy was 'n veeboer. Hy trou met die Sophia Kleynhans in 1868. Sy is gebore omstreeks 1846 en is oorlede in 1877. Hulle het vier kinders gehad. Daarna trou Jacobus trou met Bet Kampfer. Sy is gebore omstreeks 1858 en was nagenoeg 82 jaar oud met haar dood in 1940. Hulle het een kind gehad en sy oorleef Jacobus.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

12 Jacobus H van Rensburg.pdf

 Status (%Voltooi)

 11
 Johan Dietrich Beneke (? - ?)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 12
 Jan August Beneke (1775 - ?)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 13
 Jacobus Wessel Beneke (1808 - ?)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 14

 Jacobus Wessel Pieter Beneke (1843 - 1926)

Koos (Kootjie) Beneke is gebore in 1843 en is oorlede toe hy 83 jaar oud was in 1926. Hy was 'n boer. Koos trou met Alida Olwage. Sy is gebore in 1847 en is oorlede in 1916 toe sy nagenoeg 70 jaar oud was. Hulle het ses kinders en 'n aangenome seun gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

16 Jacobus W P Beneke.pdf

 Status (%Voltooi)

 15

Koos en Alie Janse van Rensburg

Koos van Rensburg is gebore in 1876 en was 86 jaar oud toe hy in 1962 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou in 1903 met Alie Beneke. Sy is gebore in 1882 en word 79 jaar oud voordat sy in 1961 oorlede is. Hulle het tien kinders gehad waarvan een vroeg oorlede is en een as volwassene, maar ongetroud. Koos veg deur die Anglo-Boereoorlog en Alie was saam met haar ma voortvlugtend en gevolglik nie gevange geneem en in 'n konsentrasiekamp aangehou nie.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

17 Koos en Alie v Rensburg.pdf

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae A: ?

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae B: ?

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae

 Bylae C: Uitkenningsparade: Foto's sonder naam

Foto's waarvoor name nie beskikbaar is nie en/of waar die familie- en ander bande nie bekend is nie.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

Item 

 Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; E-posse; Kaarte; Literatuur; Manuskripte; Navorsingsinligting; Onderhoude; Tydskrifte en koerante; en Webwerwe.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Item
 Persone-indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

  Item
  Algemene Indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word