Hoofblad  Storie van Roelf & Sarie du Preez  Storie van Koos & Annie v d Walt 
 Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp  Storie van Koos & Alie J van Rensburg
 Storie van Jan & Martie Coetzee  Story of Owen & Annie Martin  Story of John & Sannah Montgomery

 Die Storie van Jan en Annie Steenkamp en hul Voorgeslagte

 R J (Roelf) du Preez

 Wenke:

Die statuskolom dui 'n skatting aan van die mate waarin gevorder is met die voltooiing van die hoofstuk.

Wanneer geklik is op die verwysing na 'n pdf-hoofstuk en die hoofstuk in AdobeAcrobat gelees is, kan teruggekeer word na InternetExplorer deur links bo in die beheerpaneel die pyltjie wat links wys (back) te klik.

 Status en Koppeling
 Hoofstuk

 Opskrif van Hoofstuk of Item

  Status (%Voltooi)
Diagram Diagram van die voorouers van Jan en Annie Steenkamp: Enkelbladsy oorsig.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Webbladsy

Steenkamp diagram

  Status (%Voltooi)

Omslae 

  Buiteblaaie en voorblaaie

Die dokument sluit die volgende in: Die voorste buiteblad, die voorste binneblad, die bladsy met die gegewens vir verwysings na die publikasie, ISBN nommers en bepalings oor kopiereg en die agterste buiteblad.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

 Status (Voltooi)

 Vooraf

 Aanknopingspunte

Inhoud, bedankings, inleiding, simbole, afkortings en verwysings

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

02 Aanknopingspunte.pdf

 Status (%Voltooi)

 1

 Oorsig oor Jan en Annie se voorouers in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk bevat 'n oorsig van die Steenkamp- en Pretoriusgesinne wat in die storie voorkom. Die ouers en hul kinders word verstrek en 'n kort oorsig word oor elke gesin gegee.

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 2

 Stamouers in Jan en Annie se voorgeslagte

As Suid-Afrikaanse stamouers word diegene geneem wat die eerste geslag was wat in Suid-Afrika kinders gehad het of met kinders in die Kaap aangekom het.  In hierdie hoofstuk word 'n lys van Jan en Annie se voorouers verstrek.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

 Status (%Voltooi)

 3

 Brokkies oor Jan en Annie se stamouers

In hierdie hoofstuk word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 4
 
Jan Steenkamp (? - 1744)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

06 Jan Steenkamp.pdf

 Status (%Voltooi)

 5
 Caspar Jan Hendrik Steenkamp (1726 - c. 1794)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 6
 Jan Harmse Steenkamp (c. 1752 - 1819)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 7
 Jan Harm Steenkamp (1792 - 1872)

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 8
 Jan Harm Steenkamp (1812 - 1891)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

 Status (%Voltooi)

 9

 Hendrik Stefanus Steenkamp (1861 - 1949)

Hendrik Steenkamp is gebore in 1861 en oorlede in 1949 toe hy 87 jaar oud was. Hy was 'n veeboer in die Distrik Burgersdorp. Hendrik trou in 1879 met Drien van Wyk. Sy is gebore in 1862 en word bykans 79 jaar oud voor haar dood in 1941, na 'n huwelik van 62 jaar. Hendrik en Drien het ses kinders gehad, waarvan een in haar vroeë twintiger jare oorlede is.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

13 Hendrik Steenkamp.pdf

 Status (%Voltooi)

 10
 Johannes Pretorius (1642 - 1694)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 11
 Lodewyk Pretorius (c. 1688 - 1718)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 12
 Johannes Lodewicus Pretorius (c. 1717 - 1779)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 13
 Petrus Jacobus Pretorius (1761 - 1830)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 14
 Petrus Jacobus Pretorius (1797 - 1846)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 15
 Martin Johannes Lodewikus Pretorius (1833 - 1905)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 16

 Petrus Jacobus Pretorius (1863 - 1906)

Petrus Pretorius is gebore in 1863 en is oorlede in 1906 toe hy 43 jaar oud was. Hy was'n veeboer. Hy trou hy met Huibreg Coetzee in 1885 en hulle het vyf kinders gehad, waarvan twee vroeg oorlede is. Petrus trou daarna met Magdalena Coetzee wat gebore in 1868. Hulle huwelik duur 8 jaar en dit kom voor asof hulle twee kinders gehad het.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

18 Petrus Jacobus Pretorius 03.pdf

 Status (%Voltooi)

 17

 Jan en Annie Steenkamp

Jan Steenkamp is gebore in 1894 en was 82 jaar oud toe hy in 1976 oorlede is. Hy was 'n veeboer. Jan trou met Annie Pretorius. Sy is in 1891 gebore en was 68 jaar oud toe sy in 1959 oorlede is. Hulle het twee dogters en 'n seun gehad. Jan trou na Annie se dood met Emmie Jordaan, wat 'n weduwee Du Plessis was. Sy is gebore in 1896 en was 79 jaar oud toe sy in 1975 oorlede is.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

19 Jan en Annie Steenkamp.pdf

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae A: Die Geskrewe Geslagsregister van die gesin van Petrus Jacobus Pretorius (1863 - 1906)

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

20 Bylae A.pdf

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae B: ?

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae C: ?

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

Item 

  Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; E-posse; Kaarte; Literatuur; Manuskripte; Navorsingsinligting; Onderhoude; Tydskrifte en koerante; en Webwerwe.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Item
 Persone-indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

  Item
  Algemene Indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word