Hoofblad  Storie van Roelf & Sarie du Preez  Storie van Koos & Annie v d Walt 
 Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp  Storie van Koos & Alie J van Rensburg
 Storie van Jan & Martie Coetzee  Story of Owen & Annie Martin  Story of John & Sannah Montgomery

 Die Storie van Koos en Annie van der Walt en hul Voorgeslagte

A M (Anna) Martin, J J (Jay) Martin en R J (Roelf) du Preez

 Wenke:

Die statuskolom dui 'n skatting aan van die mate waarin gevorder is met die voltooiing van die hoofstuk.

Wanneer geklik is op die verwysing na 'n pdf-hoofstuk en die hoofstuk in AdobeAcrobat gelees is, kan teruggekeer word na InternetExplorer deur links bo in die beheerpaneel die pyltjie wat links wys (back) te klik.

 Status en Koppeling
 Hoofstuk

 Opskrif van Hoofstuk of Item

  Status (%Voltooi)
Diagram Diagram van die voorouers van Koos en Annie van der Walt: Enkelbladsy oorsig.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Webbladsy

Diagram Van der Walt

  Status (%Voltooi)

Omslae 

  Buiteblaaie en voorblaaie

Die dokument sluit die volgende in: Die voorste buiteblad (moet nog ontwerp word), die voorste binneblad, die bladsy met die gegewens vir verwysings na die publikasie, ISBN nommers en bepalings oor kopiereg en die agterste buiteblad (moet nog ontwerp word).

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

 Status (Voltooi)

 Vooraf

 Aanknopingspunte

Inhoud, bedankings, inleiding, simbole, afkortings en verwysings

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

02 Aanknopingspunte.pdf

 Status (%Voltooi)

 1

 Oorsig oor Koos en Annie se voorouers in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk bevat 'n oorsig van die Van der Walt- en Ventergesinne wat in die storie voorkom. Die ouers en hul kinders word verstrek en 'n kort oorsig word oor elke gesin gegee.

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 2

 Stamouers in Koos en Annie se voorgeslagte

As Suid-Afrikaanse stamouers word diegene geneem wat die eerste geslag was wat kinders in Suid-Afrika gehad het, of met kinders in die Kaap aangekom het.  In hierdie hoofstuk word 'n lys van Koos en Annie se voorouers verstrek.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

04 Stamouers.pdf

 Status (%Voltooi)

 3

 Brokkies oor Koos en Annie se stamouers

In hierdie hoofstuk word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 4

 Geele Andries van der Walt (c. 1705 -c. 1757)

Geele Andries van der Walt kom in 1727 in die Kaap aan. Hy was afkomstig van Veenwouden in Friesland. Hy is omstreeks 1705 gebore en is omstreeks 1757 oorlede toe hy nagenoeg 52
jaar oud was. In die Kaap was hy eers in diens van die VOC, later 'n kneg en daarna 'n boer.
Andries trou in 1742 met Johanna Weyers. Sy is in die Kaap gebore in 1724 en is oorlede in 1766 toe sy 42 jaar oud was. Hulle het agt kinders gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

06 Geele Andries vd Walt.pdf

 Status (%Voltooi)

 5

 Tjaart van der Walt (1748 - 1802)

Tjaart is gebore in 1748 en was 54 jaar oud toe hy in 1802 oorlede is. Hy was 'n heemraad, kommandant en boer wat hom op politieke en militêre gebied onderskei as leier. Hy trou eers met Anna Venter en hulle het agt kinders gehad. Daarna trou hy met Maria Venter en hulle het ook agt kinders gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

07 Tjaart vdWalt b4.pdf

 Status (%Voltooi)

 6

 Michiel Andries van der Walt (1769 - ?)

Michiel is gebore in 1769 en was nagenoeg 30 jaar oud toe hy omstreeks 1799 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou in 1787 met Maria Kruger. Sy is gebore in 1771 en is oorlede in 1844 toe sy 73 jaar oud was. Hulle het 6 kinders gehad. Maria trou weer op 31-jarige leeftyd met Petrus Jacobus Pretorius wat toe 41 jaar oud was.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

08 Michiel Andries vdWalt.pdf

 Status (%Voltooi)

 7

 Tjaart van der Walt (1788 - ?)

Tjaart is gebore in 1788 en was nagenoeg 32 jaar oud toe hy in 1821 oorlede is. Hy was 'n boer. Tjaart trou met Anna Buys. Sy is gebore omstreeks 1789 en is oorlede in 1817 toe sy omtrent 28 jaar oud was. Hulle het 7 kinders gehad. Tjaart trou weer op 29-jarige leeftyd met Maria Kruger. Hulle het een kind gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

09 Tjaart vdWalt d1.pdf

 Status (%Voltooi)

 8

Stephanus Tjaart van der Walt (1816 - 1888)

Stephanus is gebore in 1816 en was 71 jaar oud toe hy in 1888 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou in 1833 met Anna Venter. Sy is gebore in 1820 en is oorlede in 1889 toe sy 68 jaar oud was. Hulle het 15 kinders gehad. Stephanus en Anna woon eers in die omgewing van Steynsburg in die Kaap en trek omstreeks 1866 na die Vrystaat waar hulle hul vestig in die Bethulie Distrik.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

10 Stephanus Tjaart vdWalt.pdf

 Status (%Voltooi)

 9

 Tjaart Petrus van der Walt (1838 - 1915)

Tjaart is gebore in 1838 en is oorlede in 1915 in die ouderdom van 77 jaar in die Vrystaat. Hy trou met Hester Coetzee. Sy is gebore in 1842 en oorlede in 1872 in die ouderdom van nagenoeg 30 jaar. Hulle het vier kinders gehad. Daarna trou Tjaart met Lettie Venter wat gebore is in 1857 en oorlede in 1914 in die ouderdom van 56 jaar. Hulle het agt kinders gehad. Tjaart het nie tydens die Anglo-Boereoorlog geveg nie omdat hy te oud was en het die eed van neutraliteit afgelê. Hy is egter gevange geneem en in 'n krygsgevangenekamp in Bermuda aangehou. Lettie was in die Konsentrasiekamp te Bloemfontein.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

11 Tjaart Petrus vdWalt.pdf

 Status (%Voltooi)

 10
 Hendrik Venter (? - c 1713)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 11
 Pieter Venter (c. 1699 - c. 1761)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 12
 Petrus Venter (c. 1726 - ?)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 13

 Jan Adriaan Venter (c. 1779 - 1870)

Jan Venter is gebore in 1779 en was 91 jaar oud toe hy in 1879 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou eers met Aletta Bezuidenhout. Sy is omstreeks 1808 oorlede toe sy ongeveer 25 jaar oud was. Hulle het vyf kinders gehad. Daarna trou Jan trou met Margaretha Louw. Sy is gebore in 1791 en word 63 jaar oud voordat sy oorlede is in 1854. Hulle het dertien kinders gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

15 Jan Adriaan Venter.pdf

 Status (%Voltooi)

 14

 Jacobus Johannes Venter (1814 - 1889)

Koos Venter het 'n groot rol gespeel in die vroeë Oranje Vrystaat en in die Gereformeerde Kerk in die Vrystaat. Hy is gebore in 1814 en was 74 jaar en 10 maande oud toe hy in 1899 oorlede is. Hy was 'n politikus, boer en kerkman. Koos was een van die Colesbergse Doppers wat hom in die suidelike Vrystaat gevestig het. Godsdienstige en kerklike sake het baie swaar by hom geweeg. Hy het drie huwelike aangegaan en het 17 kinders gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

16 Jacobus Johannes Venter.pdf

 Status (%Voltooi)

 15

 Sarel Jacob Venter (1847 - 1922)

Sarel Venter is gebore in 1847 en op 75-jarige leeftyd oorlede in 1922. Toe Sarel 20 jaar oud was, trou hy met die 14-jarige Hannie De Kock. Hul huwelik duur 54 jaar en hulle het 13 kinders gehad. Hannie is te Burgersdorp gebore in 1853 en was 73 jaar oud toe sy in 1926 in die Bethulie Distrik oorlede is. Sarel neem deel aan die Anglo-Boereoorlog en handig sy wapens in in 1900, gevange geneem en aangehou te Groenpunt en die Konsentrasiekamp te Springfontein ewaar Hannie en van hulle kinders ook was. Sarel boer op die plaas Kleinfontein 'n entjie buite Bethulie.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

17 Sarel Jacob Venter.pdf

 Status (%Voltooi)

 16

 Koos en Annie van der Walt

Koos is gebore in 1874 en oorlede in 1946 in die ouderdom van 72 jaar. Hy was 'n boer. Hy trou in 1892 met sy niggie Annie Venter wat is gebore in 1874 en op 64-jarige ouderdom oorlede in 1939. In hul huwelik van 46 jaar en hulle het 15 kinders gehad. Koos neem deel aan die Anglo-Boereoorlog en lneem die eed van neutraliteit. Hy word gevange geneem en na Bermuda gestuur. Annie is aangehou in die Bloemfonteinse Konsentrasiekamp en drie van hulle klein kindertjies is daar oorlede. Koos trou na Annie se dood met Anna Fourie.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

Sal binnekort ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 Bylae

 Bylae A: Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van Der Walt- en Ventergesinne.

Opgeteken deur Tjaart van der Walt (Koos en Annie se seun)

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

 Bylae

 Bylae B: Herinneringe aan die Koos en Annie se gesin.

Vertel deur Annamie de Wet (kleindogter van Koos en Annie)

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae C: Foto-album

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

Sal later ingesluit word

 Status (%Voltooi)

Item 

  Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; E-posse; Kaarte; Literatuur; Manuskripte; Navorsingsinligting; Onderhoude; Tydskrifte en koerante; en Webwerwe.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

 Item
 Persone-indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word

  Status (%Voltooi)

  Item
  Algemene Indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

Sal later ingesluit word