Hoofblad  Storie van Roelf & Sarie du Preez  Storie van Koos & Annie v d Walt 
 Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp  Storie van Koos & Alie J van Rensburg
 Storie van Jan & Martie Coetzee  Story of Owen & Annie Martin  Story of John & Sannah Montgomery

 Die Storie van Roelf en Sarie du Preez en hul Voorgeslagte

 R J (Roelf) du Preez

 Wenke:

Die statuskolom dui 'n skatting aan van die mate waarin gevorder is met die voltooiing van die hoofstuk.

Wanneer geklik is op die verwysing na 'n pdf-hoofstuk en die hoofstuk in AdobeAcrobat gelees is, kan teruggekeer word na InternetExplorer deur links bo in die beheerpaneel die pyltjie wat links wys (back) te klik.

 Status en Koppeling
 Hoofstuk

 Opskrif van Hoofstuk of Item

  Status (%Voltooi)
Diagram Diagram van die voorouers van Roelf en Sarie du Preez: Enkelbladsy oorsig.

<25%

50% 

75%

100%

Lees Webbladsy

Du Preez diagram

  Status (%Voltooi)

Omslae 

  Buiteblaaie en voorblaaie

Die dokument sluit die volgende in: Die voorste buiteblad, die voorste binneblad, die bladsy met die gegewens vir verwysings na die publikasie, ISBN nommers en bepalings oor kopiereg en die agterste buiteblad.

<25%

50% 

75%

100%

  Lees Pdf-item

01 Vooraf Bladsye.pdf

 Status (Voltooi)

 Vooraf

 Aanknopingspunte

Inhoud, bedankings, inleiding, simbole, afkortings en verwysings

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

02 Aanknopingspunte.pdf

 Status (%Voltooi)

 1

 Oorsig oor Roelf en Sarie se voorouers in Suid-Afrika

Hierdie hoofstuk bevat 'n oorsig van die Du Preez- en Van der Waltgesinne wat in die storie voorkom. Die ouers en hul kinders word verstrek en 'n kort oorsig word oor elke gesin gegee.

 <25%

 50% 

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

03 Hoofstuk 1 Oorsig SA Voorouers.pdf

 Status (%Voltooi)

 2

 Stamouers in Roelf en Sarie se voorgeslagte

As Suid-Afrikaanse stamouers word diegene geneem wat die eerste geslag was wat in Suid-Afrika kinders gehad het of met kinders in die Kaap aangekom het.  In hierdie hoofstuk word 'n lys van Roelf en Sarie se voorouers verstrek.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

04 Hoofstuk 2 Stamouers.pdf

 Status (%Voltooi)

 3

 Brokkies oor Roelf en Sarie se stamouers

In hierdie hoofstuk word interessante brokkies ten opsigte van enkele stamouers ingesluit. Dit is nie volledige beskrywings ten opsigte van die betrokke stamouers nie, maar slegs bepaalde brokkies.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

05 Hoofstuk 3 Brokkies.pdf

 Status (%Voltooi)

 4

 
Hercules des Prez (1645 -1695)

Hercules des Prez, sy vrou Cecilia d’Athis en hulle ses kinders kom in 1688 in die Kaap aan
vanaf Kortryk in België wat destyds deel van Frankryk was. Hulle vestig hulle op die plaas De Zoete Inval wat by die Paarl geleë is.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

06 Hercules des Prez.pdf

 Status (%Voltooi)

 5

 Francois-Jean du Preez (c. 1677 -<1720)

Francois is omstreeks 1677 gebore in die destydse Frankryk en hedendaagse België en was hoogstens 43 jaar oud toe hy voor 1720 oorlede is. Hy was 'n boer. In die stamregister van die familie Du Preez, gepubliseer in 2003, vorm sy nasate 41% van die Du Preezs in die register.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

07 Francois Jean du Preez.pdf

 Status (%Voltooi)

 6

 Hercules du Preez (c. 1707 -1738)

Hercules is gebore in 1707 en was 31 jaar oud toe hy in 1738 deur slawe vermoor is. Hy was ‘n boer. Hercules trou in 1723 met Marthe du Preez. Sy is omstreeks 1729 oorlede. Na sy vrou se dood het Hercules ‘n seun by Dorothea Bekker gehad.   

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

08 Hercules du Preez c1 .pdf

 Status (%Voltooi)

 7

 Andries du Preez (c. 1733 -1784)

Andries is omstreeks 1733 gebore en omstreeks 1784 op 51-jarige leeftyd oorlede. Hy was die seun van Hercules du Preez en Dorothea Bekker. Andries trou omstreeks 1757 met Hester Ferreira en hulle het 12 kinders gehad. Hy was 'n boer wat 'n hele aantal leningsplase gehad het in die Langkloof en in die omgewing van Humansdorp en Jeffreysbaai.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-hoofstuk

09 Andries du Preez d5.pdf

 Status (%Voltooi)

 8

 Andries du Preez (c. 1764 - c. 1819)

Andries is omstreeks 1764 gebore en sterf omstreeks 1819 in die ouderdom van 55 jaar. Hy trou in 1787 met Sara Catharina Oelofse. Sy is oorlede in 1854 in die ouderdom van 80 jaar. Andries het geboer in die Wyke Tsitsikamma en Krommerivier en Onder-Boesmansrivier in die Distrik Uitenhage. Na sy dood sit Sara die boerdery voort.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

10 Andries du Preez e4.pdf

 Status (%Voltooi)

 9

 Roelof Johannes du Preez (1802 -1875)

Roelof is in 1802 in die Oos-Kaap gebore en in 1875 op 72-jarige ouderdom in die Transvaal oorlede. Hy was drie keer getroud. Roelof en sy gesin leef in 'n gebeurtenisvolle tyd. Hulle neem deel aan die Groot Trek, veg te Bloedrivier en sluit by die pas-gestigte Gereformeerde Kerk in die Transvaal aan.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

11 Roelof Johannes f7.pdf

 Status (%Voltooi)

 10

 Gerhardus Stephanus Christoffel du Preez (1854 -1936)

Gerhardus du Preez word 83 jaar oud. Hy trou met Cornelia Jansen van Vuuren (1854 - 1933). Hy het geboer, as 'n bywoner, onder andere, op Wildealskraal in die Distrik Heidelberg Tvl. Hy en drie van sy seuns veg in die Anglo-Boereoorlog. Cornelia was saam met die jonger kinders in die konsentrasiekamp te Heidelberg Tvl.   

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

12 Gerhardus du Preez.pdf

 Status (%Voltooi)

 11

 Geele Andries van der Walt (c. 1705 -c. 1757)

Geele Andries van der Walt kom in 1727 in die Kaap aan. Hy was afkomstig van Veenwouden in Friesland. Hy is omstreeks 1705 gebore en is omstreeks 1757 oorlede toe hy nagenoeg 52
jaar oud was. In die Kaap was hy eers in diens van die VOC, later 'n kneg en daarna 'n boer.
Andries trou in 1742 met Johanna Weyers. Sy is in die Kaap gebore in 1724 en is oorlede in 1766 toe sy 42 jaar oud was. Hulle het agt kinders gehad.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

13 Geele Andries.pdf

 Status (%Voltooi)

 12

 Nicolaas van der Walt (1756 -c. 1811)

Nicolaas is gebore in 1756 en was 54 jaar oud toe hy in 1811 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou met Maria Coetzee en hulle het elf kinders gehad. Nicolaas het verskeie plase in die omgewing van Middelburg KP gehad en vestig hom later op Grootfontein net buite die dorp.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

14 Nicolaas van der Walt.pdf

 Status (%Voltooi)

 13

 Andries Johannes van der Walt (c2) (1781 -1855)

Andries is gebore in 1781 en was 73 jaar oud toe hy in 1855 oorlede is. Hy was 'n boer. Hy trou in 1800 met Anna Vorster. Sy is gebore in 1786 en is oorlede in 1848 toe sy 62 jaar oud was. Hulle het agt kinders gehad. Andries trou na Anna se dood met Gerbrecht Venter wat toe nagenoeg 59 jaar oud was en oorlede is in 1860.   

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

15 Andries Johannes c2.pdf

 Status (%Voltooi)

 14

 Andries Johannes van der Walt (d5) (1807 -1880)

Andries is gebore in 1807 en was 73 jaar oud toe hy in 1880 oorlede is. Hy was 'n boer en het agt kinders en 88 kleinkinders gehad. Hy was vyf keer getroud, naamlik met Susanna Kruger, Martha van Tonder, Johanna Kruger, Anna Coetzee en Hester Venter. Hy oorleef al vyf vroue.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

16 Andries Johannes d5.pdf

 Status (%Voltooi)

 15

 Andries Johannes van der Walt (e4) (1833 -c. 1904)

Andries is gebore in 1833 en was ongeveer 71 jaar oud toe hy in 1904 oorlede is. Hy het 21 kinders en ongeveer 70 kleinkinders gehad. Hy was 'n boer. Hy trou agtereenvolgens met Hester van der Walt, Martha van der Walt en Jacoba Kruger. Andries het nie aan die Anglo-Boereoorlog deelgeneem nie aangesien hy volgens eie verklaring te oud was. Hy en Jacoba was in die konsentrasiekamp te Krugersdorp aangehou.   

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

17 Andries Johannes e4.pdf

 Status (%Voltooi)

 16

 Johannes Lodewikus van der Walt (1866 -1933)

Hans van der Walt is gebore op Nooitgedagt in die Distrik Middelburg KP en hy sterf te
Heidelberg Transvaal in 1933 in die ouderdom van 67 jaar. Hy was ‘n klipdresseerder en bouer. Hy trou met Annie Strydom in 1885 en hulle het ses kinders gehad. Hans veg in die Anglo-Boereoorlog en word geïnterneer in Peniche in Portugal. Annie was in die konsentrasiekamp te Howick met die ses kinders.
  

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

18 Johannes Lodewikus.pdf

 Status (%Voltooi)

 17

 Roelf en Sarie du Preez

Roelf du Preez (1877 – 1961) word 83 jaar oud. Hy het eers geboer en was daarna skrynwerker en messelaar. Op 28-jarige ouderdom trou hy in 1906 met Sarie van der Walt, wat toe 20 jaar oud was. Sy is gebore in 1886 en was 63 jaar oud toe sy in 1949 oorlede is. Hulle het vyf kinders gehad. Roelf neem deel aan die Anglo-Boereoorlog as lid van die Heidelberg Kommando. Sarie was, saam met haar moeder, in die Howick konsentrasiekamp.   

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-hoofstuk

19 Roelf en Sarie.pdf

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae A: Roelof Johannes du Preez se geskrewe geslagsregister

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

20 Geslagsregister Roelf.pdf

 Status (%Voltooi)

 Bylae
 Bylae B: Strydom geskrewe geslagsregister

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-bylae

21 Geslagsregister Strydom.pdf

  Status (%Voltooi)

 Bylae

 Bylae C: Die Dorslandtrek

Soos vertel deur die Dorslandtrekkers C.J.H. & L.M. du Plessis.

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-bylae

22 Dorslandtrek.pdf

 Status (%Voltooi)

Item 

  Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; E-posse; Kaarte; Literatuur; Manuskripte; Navorsingsinligting; Onderhoude; Tydskrifte en koerante; en Webwerwe.

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

23 Bronnelys.pdf

  Status (%Voltooi)

 Item
 Persone-indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

  Lees Pdf-item

24 Indeks van Persone.pdf

  Status (%Voltooi)

  Item
  Algemene Indeks

 <25%

 50%

 75%

 100%

 Lees Pdf-item

25 Algemene Indeks.pdf