Hoofblad Storie van Roelf & Sarie du Preez Storie van Koos & Annie v d Walt 
Kommentaar en bydraes Storie van Jan & Annie Steenkamp Storie van Koos & Alie J van Rensburg
Storie van Jan & Martie Coetzee Story of Owen & Annie Martin Story of John & Sannah Montgomery

 Die Stories van Sewe Gesinne en hul Voorgeslagte (Familiegskiedenisse)  

 

  Die storie van Roelf en Sarie du Preez

R. J. (Roelf) du Preez

 
 

 Oriëntasie

Daar is reeds vir 'n hele aantal jare navorsing gedoen oor die sewe gesinne hierlangsaan en hul voorgeslagte. Gegewens is versamel in argiewe en elders en word nou verwerk.

Ten opsigte van die gesinne hierbo en selfs vroeër geslagte is daar nog lewende persone met herinnerings, foto's en dokumente. Daar is eers gekonsentreer op die verkryging van soveel as moontlik gegewens van sulke lewende persone en aan die stories gewerk waar hulle inligting kan gee.

Die versamelde gegewens word geleidelik verwerk in die hoofstukke van die stories en heelwat familielede wil graag weet wat aangaan en sien wat reeds gedoen is. Om te wag vir die finale produk om te verskyn kan jare neem.

Daarom is daar besluit op oop navorsing oor die sewe gesinne en hul voorgeslagte, sodat die inligting beskikbaar gestel word namate gevorder word met die saamstel van die hoofstukke. Dit laat ook die ruimte vir bydraes en kommentaar wat net die stories kan verbeter. Inligting word ook gouer beskikbaar gestel sodat ander navorsers dit ook kan benut.

Roelf en Sarie du Preez en Koos en Annie van der Walt is die grootouers van Roelf du Preez. Jan en Annie Steenkamp en Koos en Alie Janse van Rensburg is die grootouers van Roelf se vrou, Lilla (geb. Steenkamp).

Koos en Annie van der Walt is ook die grootouers van beide Jay en Anna Martin. Jan en Martie Coetzee is die grootouers van Anna Martin (geb. Coetzee). Owen en Annie Martin is die grootouers van Jay Martin en John en Sannah Montgomery is Jay se oorgrootouers.

 

 Die storie van Koos en Annie van der Walt

A. M. (Anna) Martin, J.J. (Jay) Martin en R. J. (Roelf) du Preez

 
 

 

 Die storie van Jan en Annie Steenkamp

R. J. (Roelf) du Preez

 
 

 

 Die storie van Koos en Alie Janse van Rensburg

R. J. (Roelf) du Preez

 
 

 

 Die storie van Jan en Martie Coetzee

A. M. (Anna) Martin en J.J. (Jay) Martin

 
 

 

 The story of Owen and Annie Martin

A. M. (Anna) Martin and J.J. (Jay) Martin

 
 

 

 The story of John and Sannah Montgomery

A. M. (Anna) Martin and J.J. (Jay) Martin

 
 

 Kommentaar en bydraes
 

 Oop navorsing

 Daar is in die webblad 'n bladsy ingesluit waar e-pos aan die opstellers gestuur kan word met die opskrif Kommentaar en bydraes

Kommentaar op die items en hoofstukke word verwelkom. Indien persone bereid is om inligting met die opstellers te deel, sal dit van baie groot waarde wees. Dit is egter belangrik dat gegewens oor diegene wat kommentaar lewer en inligting deel volledig sal wees sodat dit as bronne erken kan word en dat die persone ook hul bronne verstrek sodat dit (waar nodig) nagegaan kan word.

 

 Die plan is om die navorsing oor die sewe gesinne en hul voorgeslagte uiteindelik in boekvorm ('n baie beperkte oplaag) en as CD/ROMs of DVDs beskikbaar te stel in sewe afsonderlike publikasies.

Intussen word die stof, namate gevorder word, op die webwerf beskikbaar gestel.

Die gegewens is voorlopig, maar waar daar bronne verstrek is, is dit uiteraard bevestig. Almal is welkom om die gegewens te benut binne die gewone voorwaardes, soos wat ook gestel word in die eerste item van elke storie: "Buiteblaaie en Voorblaaie".

Daar word ook ten opsigte van elke item en hoofstuk van die storie 'n beraamde vordering daarmee verstrek asook notas oor benodigde gegewens.

  Fases  van vordering

 Daar is vyf fases van vordering:

1. Indien daar nog nie 'n aanvang met die skryfwerk gemaak is nie, sal op die webbladsy aangedui word: Sal later ingesluit word.

2 Wanneer begin is om die genealogiese gegewens te verstrek, sal op die Hoofstuk/Item aangedui word: Moet nog geskryf word.

3. Die derde fase word aangedui in die Hoofstuk/Item met: Eerste konsep.

4. Die vierde fase word aangedui in die Hoofstuk/Item met: Tweede konsep.

5. Die voor finale fase word aangedui in die Hoofstuk/Item met: Moet nog afgerond word.

Opdatering
 Die ondergenoemde webblaaie se jongste opdaterings was op -

 Hoofblad

 Roelf en Sarie du Preez

 Koos en Annie van der Walt

 Jan en Annie Steenkamp

 Koos en Alie van Rensburg

 Jan en Martie Coetzee

 Owen and Annie Martin

 John and Sannah Montgomery

 28.9.2012

 25.9.2012

 24.9.2012

 24.9.2012

 24.9.2012

 24.9.2012

 25.9.2012

 24.9.2012